Vice Versa

 

Vice Versa er et vitalt, blandet kor med ca 40 medlemmer som liker utfordringer.

 

Vi øver tirsdager kl 1900 i Lierskogen kirke. Vi er aktive i bygdas kulturliv, og i vårt snart 20-årige liv har vi sjelden sagt nei til utfordrende samarbeid med andre kor og musikere. En oversikt over senere års konserter ligger under "Konserter" i hovedmenyen.

 

Koret har et har et variert repertoar og vi satser på kvalitet i musikk-formidlingen. En del av vårt repertoar kan du se her.

 

Er du interessert i å synge i kor?

 

Vi har plass til nye sangere på alle stemmer, men vil være spesielt glade for å få nye tenorer og basser. Opplæring i stemmebruk en integrert del av korøvelsene.Er du interessert, ta kontakt med dirigent eller styre. Kontaktinformasjon finner du under "Styre og dirigent" i hovedmenyen. Du kan også sende en epost til korets egen epostadresse: post@viceversakoret.com

 

Vie versa med dirigent Vibeke feness Berger på korseminar på Tyrifjord hotell oktober 2018

Copyright © All Rights Reserved